ΑρχικήΕτικέτεςτηλεπικοινωνίες

Tag: τηλεπικοινωνίες

Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών: Η ΕΕΤΤ στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας για την προώθηση της Συνδεσιμότητας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας (17 Μαΐου), η ΕΕΤΤ επιβεβαιώνει την ισχυρή προσήλωσή της στην προώθηση της Συνδεσιμότητας, ως κρίσιμης προϋπόθεσης για την κοινωνική πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Συνδεσιμότητα αφορά στη σύνδεση όλων –φυσικών...

Απόρριψη αιτήσεων αναιρέσεως σχετικά με αντίθετες προς τον ανταγωνισμό πρακτικές στη σλοβακική αγορά τηλεπικοινωνιών

Η Slovak Telekom a.s. (στο εξής: ST) παρέχει, ως κατεστημένος φορέας τηλεπικοινωνιών στη Σλοβακία, ευρυζωνικές υπηρεσίες στα σταθερής τηλεφωνίας δίκτυά της από χαλκό και οπτική ίνα. Τα δίκτυα της ST περιλαμβάνουν επίσης τον «τοπικό βρόχο», ήτοι τις φυσικές γραμμές που συνδέουν την τηλεφωνική υποδοχή...

Η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά 24 κρατών μελών για μη μεταφορά νέων κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες

Σήμερα, η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 24 κρατών μελών για παράλειψη μεταφοράς νέων κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκσυγχρονίζει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με σκοπό την ενίσχυση των επιλογών και των δικαιωμάτων...

Νέοι κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες: τελευταία μέτρα εντός της προθεσμίας μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο

Έληξε εχθές η προθεσμία για τη μεταφορά των νέων κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2018, εκσυγχρονίζει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές...

EETT: Οι θέσεις του Προέδρου σχετικά με τον ανταγωνισμό και τις τεχνολογικές προκλήσεις στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε θέματα που αφορούν στον ανταγωνισμό στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στην ανάπτυξη των δικτύων 5G. Ειδικότερα, επισήμανε ότι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών δεν είναι μόνο οι τιμές. Αν ο μόνος στόχος ήταν οι χαμηλότερες...

Αθέμιτη εμπορική πρακτική η εμπορία καρτών SIM με “Always On” υπηρεσίες χωρίς ενημέρωση

Η εμπορία καρτών SIM με προεγκατεστημένες και εκ των προτέρων ενεργοποιημένες υπηρεσίες των οποίων η χρήση υπόκειται σε χρέωση συνιστά αθέμιτη επιθετική εμπορική πρακτική, εφόσον προηγουμένως δεν έχουν παρασχεθεί σχετικές πληροφορίες στους καταναλωτές.