ΑρχικήΕτικέτεςΤράπεζα της Ελλάδος

Tag: Τράπεζα της Ελλάδος

Τρ. της Ελλάδος: Ερωτηματολόγιο καταλληλότητας Μελών Δ.Σ. και επικεφαλής σημαντικών Ιδρυμάτων

Αριθμ. αποφ. 205/1/18.5.2022Θέσπιση Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών Σημαντικών Ιδρυμάτων.    

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Άμεσος διακανονισμός από σήμερα, 24ωρες, 365 ημέρες/έτος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος, από σήμερα, 10 Δεκεμβρίου 2021, τίθεται σε λειτουργία το νέο μοντέλο  διακανονισμού άμεσων πληρωμών στην Ελληνική συνιστώσα του συστήματος πληρωμών TARGET 2 που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Το νέο μοντέλο άμεσων πληρωμών ΤΑRGET Instant Payment Settlement...

Μνημόνιο Ερευνητικής Συνεργασίας Βουλής των Ελλήνων-Τραπέζης της Ελλάδος

Τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, επισκέφθηκε εχθές ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, κ. Ιωάννης Στουρνάρας, προκειμένου να του επιδώσει την Ενδιάμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής 2020-2021. Κατά τη συνάντηση που είχαν, υπεγράφη επίσης Μνημόνιο Ερευνητικής Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων...

ΤτΕ: Τροποποίηση απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία των Ιδρυμάτων Πληρωμών

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 164/2/13.12.2019 Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής «Όροι και προϋποθέσεις για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα, β) την απόκτηση, την αύξηση ή...

Διοικητής της ΤτΕ ο Ι. Στουρνάρας για τα επόμενα έξι έτη [ΦΕΚ Α 106/2020]

Διορισμός Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 29 του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως κυρώθηκε με τον ν. 3424/1927 (Α' 298), όπως ισχύει, β) του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Την από 18.5.2020 πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της...

ΤτΕ: Όροι και προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φ.π. κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης

Όροι και προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έχοντας υπόψη: α. τα άρθρα 2, 28 και 55Α...