ΑρχικήΕτικέτεςΥγειονομική ταφή αποβλήτων

Tag: Υγειονομική ταφή αποβλήτων

Προϋποθέσεις υγειονομικής ταφής των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της Οδηγίας 99/31/ΕΚ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/1846 Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων σε εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 99/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία (ΕΕ) 2018/850 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου...