Δικηγορική εταιρεία ζητεί Δικηγόρο & ασκούμενο /η δικηγόρο

0

Δικηγορική Εταιρία (περιοχή Κολωνακίου) ζητεί

  1. ΔΙΚΗΓΟΡΟ (τριετούς δικαστικής εμπειρίας) και

  2. ΑΣΚΟΥΜΕΝΟ/H ΔΙΚΗΓΟΡΟ για την κάλυψη δύο (2) θέσεων εργασίας, μάχιμης και συμβουλευτικής δικηγορίας, σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων αστικού, εμπορικού, τραπεζικού δικαίου, αυτοκινήτων και τη διεξαγωγή ελέγχων ακίνητης περιουσίας. Απαραίτητα προσόντα, γνώση Υ/Η (Word, Excel), πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας, προαιρετικά μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.

Δεκτές συστατικές επιστολές και δείγμα συνταγμένων δικογράφων. Άριστο εργασιακό περιβάλλον και υλικοτεχνική υποδομή.

Οι αιτήσεις θα τύχουν εχεμύθειας. Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση absmartlaw@gmail.com

Σχόλια