ΝΕΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Ή ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

0

Δικηγόρος νέος inhouse ή ασκούμενος, για πραγματική άσκηση, ζητούνται από δικηγορικό γραφείο με συνεργαζόμενους δικηγόρους, πολύ καλό επιστημονικό και συναδελφικό περιβάλλον εργασίας. Καλές αμοιβές, bonus.
Δεκτοί και φοιτητές υψηλού επιστημονικού επιπέδου για επεξεργασία νομολογίας.