ΔΣ Καλαμάτας: Διαμαρτυρία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας για την ανάθεση νομικού έργου της Περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου σε δικηγόρο Αθηνών

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του καθώς και την αγανάκτηση του, για το γεγονός της ανάθεσης του 9ου υποέργου «Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας σε διαγωνισμούς χρηματοδοτούμενων έργων/υποέργων  από τους Άξονες 2 και 8 του ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013» της πράξης «Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης ΕΔΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου 2011-2013», σε δικηγόρο Αθηνών, προϋπολογισμού 38.600,00 ευρώ. Αντίστοιχες αναθέσεις σημειωτέον έγιναν και σε άλλους πέντε δικηγόρους Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης για αντίστοιχα νομικά έργα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες και με ανάλογα περίπου ποσά.
Οι εν λόγω αναθέσεις εγείρουν μείζονα ζητήματα διαφάνειας και προκύπτει τεράστιο ηθικό θέμα απαξίωσης τόσο των δικηγόρων – μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, καθώς και των συναδέλφων δικηγόρων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Δίχως να αμφισβητούμε τη νομική επάρκεια των συναδέλφων στους οποίους έγιναν οι εν λόγω αναθέσεις, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα τήρησης απόλυτης διαφάνειας, κατά την ανάθεση σχετικών έργων, μέσω δημοσιοποίησης των διαδικασιών και των προϋποθέσεων ανάληψης των έργων, έτσι ώστε να πληρούνται τα εχέγγυα ορθής και σύμφωνης με τους νόμους διεκπεραίωσης των νομικών υποθέσεων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
Σε κάθε περίπτωση, η Περιφέρεια Πελοποννήσου όφειλε να απευθυνθεί για το εν λόγω νομικό έργο στους δικηγόρους της Καλαμάτας, αλλά και των υπολοίπων περιοχών της Περιφερείας της και σε περίπτωση που δεν ανεύρισκε ενδιαφερόμενους δικηγόρους που θα είχαν την ανάλογη εξειδίκευση και γνώση, τότε και μόνο τότε, θα μπορούσε να προβεί στις ανωτέρω αναθέσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                        (ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)