Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος: Αντικατάσταση παλαιών βιβλιαρίων Τ.Υ.Δ.Ε.

0

Μας ενημέρωσαν από τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών ότι πρέπει να αντικατασταθούν τα παλαιά βιβλιάρια του Τ.Υ.Δ.Ε. με ενιαία βιβλιάρια υγείας – ιατρικά παραπεμπτικά και συνταγολόγια (νέου τύπου). Το πλήρες έγγραφο θα το βρείτε αμέσως παρακάτω.

Ο Πρόεδρος

Διονύσιος Κριάρης