Η ΕΕ επικροτεί την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ

0

Με σχετική ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί την προσχώρηση της Ρωσίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) ως το 156ο μέλος του μετά από 18 έτη διαπραγματεύσεων. Η προσχώρηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ΕΕ, αφού η ΕΕ είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Ρωσίας και η Ρωσία είναι ο τρίτος  εμπορικός εταίρος της ΕΕ. Για πρώτη φορά και οι δύο οντότητες θα δεσμεύονται από πολυμερείς κανόνες και υποχρεώσεις για το αμοιβαίο εμπόριό τους.
«Η σημερινή προσχώρηση στον ΠΟΕ είναι σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ένταξη της Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο αρμόδιος για το εμπόριο Επίτροπος Karel De Gucht. «Θα διευκολύνει τις επενδύσεις και το εμπόριο, θα βοηθήσει στην επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού της ρωσικής οικονομίας και θα προσφέρει πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο στις ρωσικές όσο και στις ευρωπαϊκές εταιρείες. Ευελπιστώ ότι η Ρωσία θα εφαρμόσει τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα εμπορίου που δεσμεύτηκε να τηρήσει.»
Η προσχώρηση στον ΠΟΕ θα έχει θετικό αντίκτυπο στους όρους εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η γεωγραφική θέση της Ρωσίας και η σημασία της αγοράς της από την άποψη όγκου και μεγέθυνσης την καθιστούν πολύ σημαντικό εμπορικό εταίρο της ΕΕ. Ως συνέπεια της προσχώρησης στον ΠΟΕ, η Ρωσία θα μειώσει μεταξύ άλλων τους εισαγωγικούς δασμούς της, θα περιορίσει τους εξαγωγικούς δασμούς της, θα χορηγήσει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τους παρόχους υπηρεσιών της ΕΕ και θα διευκολύνει τους κανόνες και τις διαδικασίες σε πολλούς τομείς που επηρεάζουν τις διμερείς οικονομικές σχέσεις. Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν οι κανονισμοί για τις τελωνειακές διαδικασίες, τη χρήση μέτρων για την υγεία και την υγιεινή, τα τεχνικά πρότυπα και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.   
Η Ρωσία θα υπόκειται στους κανόνες του ΠΟΕ σε όλους αυτούς τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών παρακολούθησης και επιβολής τους.  

 

Σχόλια