Ανατροπή δεδικασμένου συμφωνιών δέσμευσης των ευρεσιτεχνιών

0

Το αμερικάνικο Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε ομόφωνα παλαιότερο δεδικασμένο που αφορά την ισχύ των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε προϊόντα χωρίς τίτλο ευρεσιτεχνίας (συμφωνίες δέσμευσης), αποφασίζοντας ότι μόνο η ύπαρξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δεν δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της αγοραστικής δύναμης ενός προϊόντος και ότι η αγοραστική δύναμη σε μια συγκεκριμένη αγορά θα πρέπει να αποδεικνύεται βάσει στοιχείων.

Η απόφαση του Δικαστηρίου αφορά μία διαμάχη που έχει ξεσπάσει για την πώληση μελανιού το οποίο βάσει συμφωνίας δέσμευσης, θεωρείται ότι καλύπτεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που αφορά την χρήση του προϊόντος.

Σχόλια