Ην. Βασίλειο: Το διαδίκτυο ως αγαθό κοινής ωφέλειας

0

Η ειδική Επιτροπή για τα ψηφιακά μέσα της Βουλής των Λόρδων υπέβαλε αναφορά στη Βουλή ζητώντας από την κυβέρνηση να αναγάγει την ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο σε δημόσιο αγαθό.

Η αναφορά, η οποία παρουσιάζει συνοπτικά ένα σχέδιο για την «Είσοδο στην ψηφιακή εποχή», τονίζει ότι η αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου στην καθημερινότητα «απαιτεί καθολική πρόσβαση στο διαδίκτυο για αλληλεπίδραση με ζωτικές δημόσιες και προσωπικές υπηρεσίες. Το συμπέρασμα είναι ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να ορίσει το διαδίκτυο ως αγαθό κοινής ωφέλειας, ελεύθερα προσβάσιμο από όλους».

Η σύσταση αυτή είναι μία  από πολλές προτάσεις για να επιταχυνθεί η ευχέρεια χρήσης του διαδικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο, από κοινού με τις προσπάθειες ανάπτυξης νέων υποδομών, ενίσχυσης της διαδικτυακής ασφάλειας και προώθησης της ψηφιακής εκπαίδευσης.

Αν και η αναφορά δεν αναφέρει την έκφραση «διαδικτυακή ουδετερότητα» ούτε αναφέρεται στις προσπάθειες των ΗΠΑ να θεσπίσουν κανόνες για την πρόσβαση στο διαδίκτυο, φαίνεται να κυριαρχεί η άποψη ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα για την περαιτέρω ανάπτυξη του διαδικτύου και την καθολική πρόσβασή του από το ευρύ κοινό.

Σχόλια