Αντισυνταγματικοί οι περιορισμοί χορήγησης επιδομάτων

0

Ως αντισυνταγματικοί κρίθηκαν από το ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας οι περιορισμοί που εισάγονται νομοθετικά στην προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής που λαμβάνουν ορισμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Συγκεκριμένα, αντισυνταγματική κρίνεται η μη προσαύξηση του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής λόγω τέκνων, που καταβάλλεται στους υπαλλήλους του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που υπηρετούν στα γραφεία του εξωτερικού. Το ΣΤ Τμήμα παρέπεμψε το ζήτημα στην Ολομέλεια του δικαστηρίου για οριστική κρίση.
Αν και οι περιορισμοί στη χορήγηση του συγκεκριμένου επιδόματος έπαυσαν να ισχύουν με τον νόμο 3205/2003, αρκετές είναι οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων από υπαλλήλους που διεκδικούν τις σχετικές αποδοχές παρελθόντων ετών.

Σχόλια