Αρειος Πάγος για την επαναπρόσληψη απολυθέντων εργαζομένων

0

Σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η οποία δέχθηκε τις εισηγήσεις του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ι. Τέντε, όσο και του αρεοπαγίτη κ. Α. Αθηναίου, οι εργοδότες υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν τον απολυθέντα εργαζόμενο, μόνο κατά την περίπτωση όπου η  απόλυσή του κριθεί καταχρηστική από τα δικαστήρια.

Ειδικότερα, το Ανώτατο Δικαστήριο, απορρίπτοντας την αναίρεση απολυθέντος τραπεζοϋπαλλήλου, έκρινε ότι η νόμιμη άρνηση του εργοδότη να αποδέχεται την εργασία του μισθωτού καθίσταται παράνομη μόνο κατά την περίπτωση όπου υπερβαίνει τα κριτήρια που θέτει το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα και αποβαίνει έτσι καταχρηστική η απόλυση. 

Συγκεκριμένα, το Εφετείο είχε κρίνει αρχικά άκυρη την καταγγελία συμβάσεως εργασίας στην οποία είχε προβεί Τράπεζα και έκανε δεκτά τα αιτήματα τραπεζοϋπαλλήλου με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί  η Τράπεζα να καταβάλει μισθούς υπερημερίας στον απολυθέντα.

Παράλληλα όμως το Εφετείο απέρριψε τα αιτήματα του εργαζομένου να αποδέχεται η Τράπεζα την εργασία του και να τον απασχολεί
στη θέση που είχε πριν την απόλυσή του ή σε παρεμφερή ή ομοειδή θέση.

Πιο αναλυτικά,  η εφετειακή απόφαση έκρινε ότι η αγωγή του εργαζομένου ήταν μη νόμιμη κατά τα τελευταία εν λόγω αιτήματα (να αποδέχεται την εργασία του, κ.λπ.) γιατί δεν γινόταν επίκληση περιστατικών τα οποία καθιστούσαν καταχρηστική την άρνηση της Τράπεζας να υλοποιήσει τα αιτήματα του εργαζομένου, τα οποία και τελικά απερρίφθησαν.

Σχόλια