Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4579/2018 για το κοινωνικό μέρισμα, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και του συντελεστή φόρου ΝΠ

0

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (Τεύχος Α’ 201/03.12.2018) ο Ν. 4579/2018  “Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών – προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681 και άλλες διατάξεις.”

Οι διατάξεις για το κοινωνικό μέρισμα προβλέπονται στο άρθρο 26 του νόμου. 

Στο άρθρο 23 του νόμου περιλαμβάνεται η διάταξη που τροποποιεί το άρθρο 58 του Ν.4172/2013, αναφορικά με τη φορολόγηση των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
 

FEK_A_201_2018 by LawNet on Scribd