Καμίνης: Υπέρ των αντικειμενικών ερευνών των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

0

Έκκληση για ενδελεχή εξέταση κάθε υπόθεσης σοβαρής καταγγελίας παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων απηύθυνε ο Συνήγορος του Πολίτη, Γιώργος Καμίνης.
Παράλληλα, ως «σοβαρά» θεωρεί ο Συνήγορος του Πολίτη τα ευρήματα που αφορούν πρακτικές ανάσχεσης, ιδίως θαλάσσιας, και επαναπροώθησης αλλοδαπών, οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα.
Σε έγγραφό του που απευθύνει στους συναρμόδιους υπουργούς, ο Συνήγορος επισημαίνει ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάζει ενδελεχώς κάθε υπόθεση σοβαρής καταγγελίας παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους επίμαχους τομείς διοικητικής δράσης και να κοινοποιεί ικανοποιητικά πορίσματα ελέγχου στην κοινή γνώμη».
Επιπλέον, η Ανεξάρτητη Αρχή προχωρά ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι «η συμμετοχή ανεξαρτήτων από τις ελεγχόμενες αρχές φορέων, που έχουν ως αποστολή τους την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ενίσχυε την αντικειμενικότητα και θα προσέδιδε κύρος στην ελεγκτική διαδικασία».

Σχόλια