Σε διαβούλευση η πρόταση σχ/ν για την αναμόρφωση του νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών

0

Το υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε από χθες στη δημοσιότητα την πρόταση σχεδίου νόμου που κατάρτισε η Επιτροπή Αναμόρφωσης του Κ. Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», υπό την προεδρία του Ευάγγελου Περάκη Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών, όπως αυτή υποβλήθηκε στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΩ, προκειμένου να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η αναμόρφωση που επιχειρείται με το προτεινόμενο νομοσχέδιο κινείται στους εξής γενικούς άξονες:

1. Μειώνεται δραστικά η διοικητική παρέμβαση στη σύσταση και τη λειτουργία της Α.Ε.

2. Καταβάλλεται μέριμνα για την ενίσχυση της θέσης των μετόχων

3. Διευρύνονται τα περιθώρια καταστατικών διαμορφώσεων

4. Εισάγονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τις επιχειρηματικές επιλογές των ενδιαφερομένων ή απλοποιούν τη σύσταση και τη λειτουργία της εταιρείας (η απομείωση της διοικητικής παρέμβασης συντελεί ήδη σ’ αυτό)

5. Αναθεωρούνται ορισμένα μείζονα ζητήματα του δικαίου της Α.Ε. και ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα.

Η πρόταση η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου www.gge.gr αποστέλλεται προς όλους τους φορείς στα πλαίσια δημόσιας διαβούλευσης και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2006.

Σχόλια