Στον Πρόεδρο της Βουλής η Έκθεση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το 2016

0

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Νικόλαος Βούτσης συναντήθηκε σήμερα με τον Συνήγορο του Καταναλωτή κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, ο οποίος του παρέδωσε την Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2016.

Ο κ. Βούτσης αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο που επιτελεί ο Συνήγορος του Καταναλωτή, καθώς, όπως είπε παραλαμβάνοντας την έκθεση, «σε μια εποχή που πολλαπλασιάζονται οι ανάγκες προσφυγής των πολιτών στην Ανεξάρτητη Αρχή, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προσφέρει μια επικουρική λειτουργία ιδιαίτερα αποτελεσματική».

Ο κ. Ζαγορίτης παρουσίασε συνοπτικά τα πορίσματα της Έκθεσης για το 2016, υπογραμμίζοντας πως οι αναφορές έφτασαν αθροιστικά, από τον Συνήγορο του Καταναλωτή και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, τις 7.609, ποσοστό 32% μεγαλύτερο από το 2015. Όπως τόνισε, «η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στις υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με το οικογενειακό εισόδημα του καταναλωτή και δείχνει πόσο επιβάρυνε η κρίση και την αγορά και τα εισοδήματα», ενώ επισήμανε πως στην εξωδικαστική επίλυση των προσφυγών βοήθησε και η καινούργια ευρωπαϊκή πλατφόρμα που άρχισε να λειτουργεί το 2016, αλλά και ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας, ο οποίος κυρώθηκε και συστηματοποιεί τη νομοθεσία και τις καινούργιες διατάξεις που θα είναι επωφελείς για την αγορά, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές.

Σχόλια