Το ΣτΕ αποφάσισε υπέρ των εκτός ΑΣΕΠ προσλήψεων της Δημοτικής Αστυνομίας

0

Οι προσλήψεις του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να γίνονται, τελικά, εκτός ΑΣΕΠ αποφάσισε χθες η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας

Η Ολομέλεια δεν έκανε δεκτή τη σχετική παραπεμπτική απόφαση – εισήγηση του Ε Τμήματος του ΣτΕ που είχε κρίνει πρόσφατα αντισυνταγματικές τις προσλήψεις, εκτός ΑΣΕΠ. Έτσι, οι σχετικές προσλήψεις θα γίνονται με μόρια (αντικειμενικά κριτήρια) και βάσει των ειδικών προσόντων των υποψηφίων από άλλο όργανο και όχι μέσω ΑΣΕΠ.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ στην απόφασή της αναφέρειότι «το ειδικό σύστημα προσλήψεων του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, που προβλέπει ο νόμος 2819/2000, βάσει δηλαδή ειδικών προσόντων και τρόπου αξιολόγησης των κριτηρίων με αντικειμενικά κριτήρια, από ειδικό όργανο (που μπορεί να μην είναι το ΑΣΕΠ) συμπορεύεται με τις εξαιρέσεις του νόμου Πεπονή» (2190/1994).

Το Ε Τμήμα είχε κρίνει, αντίθετα, ότι η πρόσληψη προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον δεν εξαιρείται ρητώς από την αρμοδιότητα ελέγχου του ΑΣΕΠ από το «νόμο Πεπονή», υπάγεται υποχρεωτικά κατά το Σύνταγμα σε έλεγχο ανεξάρτητης αρχής (ΑΣΕΠ). Όπως υπογραμμιζόταν, χαρακτηριστικά, στην απόφαση του Τμήματος, «εάν ο νομοθέτης ήθελε να εξαιρέσει από το ΑΣΕΠ τη Δημοτική Αστυνομία θα το έλεγε ρητά, όπως κάνει σε άλλες περιπτώσεις προσλήψεων».

Σχόλια