Εως 7 πλασματικά χρόνια ασφάλισης για εθελουσία έξοδο

0

Μόνο η κυβερνητική παράταξη στήριξε χθες το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο παρέχει το δικαίωμα εθελουσίας εξόδου στους δικαστικούς λειτουργούς με ταυτόχρονη παροχή σημαντικών κινήτρων (αναγνώριση έως και 7 χρόνια πλασματικού χρόνου ασφάλισης) …..