"Πόρτα" στους συμβασιούχους

0

«E» Online Oριστικά κλείνει την πόρτα το Ελεγκτικό Συνέδριο για περισσότερους από 300.000 συμβασιούχους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που διεκδικούν ήδη δικαστικά ή προτίθενται να διεκδικήσουν στο μέλλον τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με ομόφωνη απόφασή της που παρουσιάζει Το Βήμα της Κυριακής, θεωρεί ακόμη και τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων που έχουν ήδη τελεσιδικήσει και ικανοποιούν τους συμβασιούχους ως ανίσχυρες, με το σκεπτικό ότι αυτά «είναι αναρμόδια να κρίνουν επί των προϋποθέσεων μετατροπής των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου» και ως εκ τούτου δεν εγκρίνει τα εντάλματα πληρωμών των συμβασιούχων …..