Διαμεσολάβηση στη σκιά του δικαίου, φυσική επιλογή λύσης των ανθρώπινων συγκρούσεων. (26/02/2013)

0

Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 19:00

Ομιλία του Αντεπιστέλλοντος Μέλους κ. Λάμπρου Κοτσίρη

Διαμεσολάβηση στη σκιά του δικαίου, φυσική επιλογή λύσης των ανθρώπινων συγκρούσεων.

Πέρας Προσελεύσεως 18:45.

Σχόλια