Η Αναθεώρηση του Συντάγματος. Προκλήσεις και προτάσεις (15-16/10/2013)

0

«Η Αναθεώρηση του Συντάγματος. Προκλήσεις και προτάσεις», Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 15 και 16 Οκτωβρίου 2013, ώρες 16:00-21:00 και 14:00-21:00 αντίστοιχα.

Σε όσους παρακολουθήσουν το σύνολο των εκδηλώσεων του Κύκλου για την Ανανέωση του Πολιτικού Συστήματος θα χορηγηθεί βεβαίωση επιμόρφωσης.
 

Σχόλια