Αναθεώρηση κανόνων χρήσης των δωρεάν προγραμμάτων λογισμικού.

0

Οι κανόνες που διέπουν την χρήση και την χορήγηση άδειας των δωρεάν προγραμμάτων λογισμικού θα αναθεωρηθούν για πρώτη φορά μετά από δεκαπέντε χρόνια, σε ανοιχτή διαδικασία που ξεκινάει την ερχόμενη Τετάρτη.

Το δωρεάν λογισμικό έχει εξελιχθεί σε επικρατούσα τάση της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το πρόγραμμα λειτουργίας GNU Linux,που θεωρείται πλεόν ανταγωνιστική εναλλακτική επιλογή προς τα Windows της Microsoft.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπου του Ιδρύματος Δωρεάν Λογισμικού που είναι αρμόδιο για την έκδοση των σχετικών αδειών (γνωστών ως GPL), κατά την διαδικασία αναθεώρησης θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στο ζήτημα των τίτλων ευρεσιτεχνίας λογισμικού.

Η διαδικασία αναμένεται να είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα λόγω των ριζοσπατικών απόψεων του ιδρυτή του Ιδρύματος, Richard Stallman, ο οποίος υποστηρίζει ότι η άδεια GPL αποτελεί μία προσπάθεια εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων υπέρ της προστασίας των τεσσάρων βασικών-όπως τις αποκαλεί- ελευθεριών του λογισμικού-το απεριόριστο δικαιώμα της χρήσης, μελέτης, αντιγραφής και μετατροπής του λογισμικού, ενώ υποστηρίζει ότι η ύπαρξη τίτλων «»ιδιοκτησίας»» λογισμικού συνιστά έναν αδικαιολόγητο περιορισμό της ελευθερίας της πληροφορίας.

Σχόλια