ΑρχικήΕτικέτεςΔικηγορικά γραφεία

Tag: Δικηγορικά γραφεία

ΕΣΠΑ: Πρόσκληση για την επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

Θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (039ΚΕ).

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου χαρτογράφησης Δικαστηρίων – Εισαγγελιών – Δικηγορικών γραφείων της χώρας

Ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης: "Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης για το Υποέργο 2 «Εκπόνηση μελέτης χαρτογράφησης των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών και δικηγορικών γραφείων της χώρας, Συγγραφή του Οδηγού υλοποίησης της Πράξης και Ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων» και το Υποέργο 4 «Σύμβουλος...